Amharic Keyboard

Amharic Font

Download and install Free Amharic fonts below.

እንኳን ደህና መጡ
አባይ ማደርያ የለው ግንድ ይዞ ይዞራል
እኔ ወድሻለሁ በሶስት አማርኛ
አበበ በሶ ሲበላ ፣ ጫላ ጩቤ ጨበጠ
ድር ብያብር አንበሳ ያስር
ፍየል ወዲያ ቅዝምዝምም ወዲያ
መልካም አዲስ አመት
ጨረቃ ሲጠፋ ኮከብ አባወራ ይሆናል
አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል
እውነቱን ተናግሮ ካመሹበት ማደር